Animacja Nowakowski Transport prezentuje usługi firmy transportowej Nowakowski lidera rynku transportu specjalizującego się w logistyce chłodniczej. Explainer pokazuje możliwości i sposób działania firmy za pomocą prostej animacji 2D.