Animacja przedstawia nowe możliwości, jakie daje skan 3D postaci. projekt zrealizowany na zlecenie Web Ninjas. Byłem odpowiedzialny za animację 3D i 2D, montaż wideo, rigging postaci i render.