Explainer wideo przygotowany dla Precent Whisky. Animacja przygotowana na zlecenie firmy Web Ninjas. Całość przygotowana w technice mieszanej 2Di 3D.