Explainer przygotowałem dla nowego tokena 10set na zlecenie firmy Web Ninjas. Całość została zrealizowana przy pomocy technik mieszanych 2D i 3D. Odpowiadałem za  layout, modelowanie 3D i animację.