Animacja promocyjna dla firmy Planteon zrealizowana została w technice 2D na zlecenie Web Ninjas. Przy tym projekcie odpowiadałem za animację 2D, rigging postaci i rendering.